JURY

Oto, kto będzie oceniał Wasze zgłoszenia! :-)

dr Dorota Sumińska

przewodnicząca jury

Wojciech Wełnicki

wykładowca akademicki, filozof

Agata Korycka

dziennikarz, reżyser, prezenter radiowy

Jan Bończa- Szabłowski

polonista, publicysta, krytyk